Ontroering in steen

Steen

Schijnbaar statische krachten gevangen in materie en tegelijkertijd  ontvankelijk om tot leven geroepen te worden. Kunst laat zien wat onzichtbaar lijkt. En door kunst te maken, te kijken en te ervaren ontdek ik ook wat zichtbaar mag worden in mij. Want door met steen te werken ontdek ik mijn ontroering, mijn kwetsbaarheid en weerbaarheid.

Iedere steensoort heeft haar specifieke eigenschappen, zowel mogelijkheden als beperkingen. En vraagt om een benadering die daar op aansluit. Het vormgeven is een proces dat zich voltrekt in de tijd. Het vraagt om gericht ingrijpen als ook om een meegaan met wat zich aandient. Moed en geduld tegelijk.

De weerslag van dit proces van het bewerken van steen is een soort samensmeltend beeld van heden, verleden en toekomst. Het is letterlijk en figuurlijk  een proces van voelen wat er in mij leeft , dan loslaten wat overbodig is en de weg gaan die zich aandient. Uiteindelijk rest er niets anders dan aanwezig te zijn in het moment en daar vorm aan te geven. Iedere keer weer opnieuw.

Water

Bewegelijk, ongrijpbaar. onzichtbaar bijna en overal binnenkomend. Kracht en kwetsbaarheid tegelijk.

Steen en water, een kleine ode.

Het vriendelijk kabbelende beekje baant zich een weg door de machtige rotsen op weg naar open zee.

Steen die zich laat vormen, muren die wijken en water dat doordringt.

Steen en water, ontmoeting en verbinding en steeds weer een kwestie van het passende antwoord vinden in de tijd.

Inspiraties

Mijn  persoonlijke en professionele leven zijn grote inspiratiebronnen gebleken voor mijn beeldhouwen. Ik heb  het steeds nodig om stil te staan bij wat me raakt en wat ik vervolgens een blijvende vorm wil geven. Ik voel me tussen mensen vaak onzichtbaar als water. Steen geeft me de mogelijkheid vorm te nemen. Door de continuïteit in mijn beelden te zien ontdek ik een rode draad. Ontroerend om dat zo als geschenk terug te krijgen. Het maakt me duidelijk wie ik ben, kan worden en zijn.

Praktische zaken

Klik op de beelden om meer foto’s te zien te krijgen.

Haiku’s komen te voor schijn als je op de ondertiteling klikt.

Neem contact met me op (email of telefoon) als je meer wilt weten over  de formaten, steensoorten en prijzen.