Sociaalpsychologische begeleiding

Mijn aanbod

U vindt bij mij de rust en de (psychologische) ruimte om stil te staan bij wat u bezighoudt, blij maakt of belemmert bij het ontdekken van nieuw of onbekend leven. Nu we de afgelopen tijd, soms noodgedwongen, stil hebben moeten staan en veel hebben kunnen nadenken over wat in leven en werk voor ons van belang is, kunnen we ons afvragen hoe we dit vorm geven. Moet er wel een vorm voor gevonden worden? Is er wel een vorm voor? Of is het een innerlijk weten dat ons sterker maakt in de manier waarop we in het leven staan. Afhankelijk van ieders levensfase zijn daar verschillende antwoorden op te vinden. Gesprekken kunnen helpen om zicht te krijgen op een passend en bevredigend antwoord. Herijking van onze ervaringen vraagt moed onszelf opnieuw te ontmoeten en zo nodig oude patronen los te laten.

Afspraken maken

Op woensdag en vrijdag maak ik afspraken. Bij uitzondering kan ik hier van afwijken. Misschien zijn een paar gesprekken al voldoende. De gesprekken kunnen ook over langere tijd verspreid worden. Ter voorbereiding vraag ik dat u eerst een beschrijving geeft van de situatie met de daarmee samenhangende vragen. Over de vergoeding hebben we overleg.